รู้จัก AnthroPress

สวัสดี! มาเรียนรู้เกี่ยวกับพวกเรา ThaiAnthro ได้ที่นี่

เรา เป็นใคร?

บจก.ไทยแอนโทรจดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเมื่อปี 2560 ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (เลขทะเบียนนิติบุคคลที่ 0-10-5-560-13240-2)

หากคุณกำลังมองหาเอกสารเพื่อใช้กรอกในใบเสร็จรับเงินหรือข้อมูลอื่นๆ คุณสามารถศึกษาได้จากเอกสารข้างล่างนี้ของเรา

เรื่องราว ของพวกเรา

นี่คือที่พวกเราทำ พวกเราเริ่ม และพวกเราเป็น

2019

จัดงานเฟอร์สแควร์ 2019 (FURSQUARE 2019)

ดำเนินการจัดงานครั้งที่สองสำหรับอีเว้นท์สำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าทำมือ

ขึ้นทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว (AnthroTour)

บจก.ไทยแอนโทร ได้ขึ้นทะเบียนประกอบธุรกิจนำเที่ยว ภายใต้ชื่อประกอบการ ThaiAnthro Co., Ltd.
**อยู่ระหว่างการจดทะเบียน**

งานแอนโทรไทย 1 (ANTHROTHAI 1)

ดำเนินงานนัดพบปะสร้าง Connection สำหรับกลุ่มผู้ชื่นชอบการสร้างชิ้นงานหรือผลิตผลงานทำมือ

2018

งานเฟอร์สแควร์ 2018 (FURSQUARE 2018)

ดำเนินการจัดงานอีเว้นท์สำหรับผู้สนใจจำหน่ายสินค้าทำมือด้วยตัวเองครั้งแรก โดยมีผู้เข้าร่วม (รวมผู้ที่จำหน่ายและผู้ที่เข้าร่วมงาน) อยู่ที่ 502 คน

ส่วนให้คำปรึกษาด้านไอที (AnthroHost)

บริการจดโดเมนเนมและให้บริการพื้นที่จัดทำเว็บไซต์ รวมไปถึงการให้บริการด้านสารสนเทศอื่นๆ

2017

สำนักพิมพ์แอนโทร (ANTHROPRESS)

บจก.ไทยแอนโทร ดำเนินการเปิดส่วนสำหรับจำหน่ายหนังสือทำมือสำหรับกลุ่มผู้คนที่ต้องการสมัครหนังสือแบบจัดหน่ายด้วยตัวเองผ่านทางระบบ

จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด

บริษัทไทยแอนโทรจำกัดได้จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท)

2012

การรวมกลุ่ม

ไทยแอนโทร ได้เกิดขึ้นมาจากกลุ่มเพื่อนที่ต้องการสร้างสรรค์งานมันติมีเดียในรูปแบบต่างๆ